Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

Община Гоце Делчев
www.gotsedelchev.bg

Бизнесинкубатор гр. Гоце Делчев
www.bi-gd.org

Сдружение на Предприемачите регион Гоце Делчев
www.aegdr.org

Първо основно училище "Св.Св. Кирил и Методий"
www.parvo-gd.org

НПГ "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев
www.npg-gd.com

ПМГ "Яне Сандански"
www.pmg-gd-bg.com

Частна фирма Пирин - Tекс EOOД - с ръководител г-н Ролман
www.pirintex.com

Юнион Банк - Гоце Делчев
www.unionbank.bg

Обществен съвет по образование гр. Гоце Делчев
www.cc-education-gd.com

Европейският информационен център на евродепутата г-жа Мария Габриел в гр. Хаджидимово
www.mariya-nedelcheva.eu

Народно читалище "Просвета – 1865" гр. Гоце Делчев
www.gotsedelchev.bg

Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци
www.gotsedelchev.bg

Неврокопска Света Митрополия
mitropolia.hit.bg

Хотел Неврокоп
www.hotelnevrokop.com

Хотел-ресторант Маламовата къща
www.malamovatakushta.hit.bg

Ресторант-енотека и изба Uva Nestum
www.uvanestum.com

Екозона "Белите скали"
www.ekozona.info

Фирма АМБ ООД
www.amb-bg.eu

Верига ресторанти "Ванита", Гоце Делчев
www.vanita.vibs.bg

Еко селище "Омая"
www.omaya.bg

Хотел "Алгеса", с. Тешово
www.hotelalgesa.eu

Спа хотел Лещен, с. Лещен
www.hotelleshten.com

Комплекс "Барото", Гоце Делчев
www.complex-baroto.com

"Янчева къща", с. Делчево
www.delchevo-bg.free.bg

"Шапковата кръчма", с. Делчево
www.delchevo.eu

"Павловата къща", с. Делчево
www.delchevo.info

Хотелски комплекс "Делта", с. Огняново
www.hoteldelta-bg.com

Хотел "Бохема", с. Огняново
www.hotel-bohema.com

Салон за красота "Христина"
www.salonhristina.com

Хотел "Валентино", Гоце Делчев

Хотел "Виктория", с. Огняново

Частен езиков център "Аристократ", ул. "Царица Йоанна" №1

Научно-технически съюз гр. Гоце Делчев

Фризьорски салон Катерина Шопова

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График