Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

Изкуство

 
 

Статуя на Нике

Открит:
м. Керацата

Период:
Античност

Мраморна статуя с височина 82см. Нике е представена права, ан фас, в движение напред. Облечена е в двойно препасан хитон с апотигма, оставящ дясната гърда голаПаметник свързан с езическата религия датиращ от ІІ до средата на ІІІ век. От втората половина на ІV век започва масова християнизация не само на градското, но и населското население, продължила в планинските и полупланинските райони до края на V век. Дарение за фонда на музея 1979 г. от местния заслужил деятел на културата и изкуството – гл. худ. ръководител на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци – Запрю Икономов.

3D Изглед
Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График