Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев
ЗА МУЗЕЯ

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

      Исторически музей – Попово гостува на Общински исторически музей – Гоце Делчев с изложбата „От киноцентъра до музейната витрина". Тя разказва историята на една колекция, собственост на музея в гр. Попово, включваща облекла, предмети и фотоси, свързани с българското кино.
      Експозицията представя автентични народни облекла, накити и аксесоари, които са ползвани като реквизит при заснемането на хитовия телевизионен сериал „Капитан Петко войвода" през 80 – те години на XX век. Събирани са от селищата в районите на Гюмюрджина, Софлу, Дедеагач, Доган Хисар и др. Колекцията е дарена от Студиото за игрални филми „Бояна" на Тракийското дружество в с. Светлен, Поповско.
     В изложбата са показани и вещи и награди на кинооператора Димо Коларов, заснел „Капитан Петко войвода" и ги подарил приживе на музея в родния си град Попово.
     Изложбата ще бъде открита на 26 април 2017 г. (сряда) от 17.30 ч.в Общински исторически музей – Гоце Делчев и ще гостува до 15 май 2017 г.
Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График